Search
ABOUT US PRODUCTS TECHNOLOGIES NEWS & EVENTS CONTACT US CAREERS
ABOUT US
Company Profile
Certifications
Social Accountability
תנאי רכש
Home page > About Us > תנאי רכש
Printable version

תנאי רכש


  

לקהל ספקי בנטל ,

 כחלק ממחוייבות בנטל לשקיפות עסקית בתנאי ההתקשרות עם ספקיה וראיית הספקים כשותפים בשרשרת האספקה ללקוחותיה , ניסחה הנהלת החברה מסמך תנאי רכש כלליים ( WI9.0.4.    ) .

החל מחודש מאי 2011 מופיע המסמך באתר החברה. הזמנות רכש מבנטל לספקיה יכללו מעתה הפנייה לנוהל זה .

 יורם דרור , סמנכ"ל איכות  

 

 

   

:להלן הוראת עבודה 9.0.4 המהווה נספח לכל הזמנת רכש

 

 

 

 

בנטל תעשיות, קיבוץ מרום גולן, ישראל, 12436
2010 © All Rights Reserved. Bental Industries Ltd.
created by